In English
FundacjaWyspaProgress

1%

Szanowni Państwo,

jak co roku zwracamy się z prośbą o pamięć o nas przy wypełnianiu PIT za miniony rok. Wobec kurczących się budżetów publicznych na kulturę.

Fundacja Wyspa Progress, funkcjonuje wyłącznie dzięki darowiznom, składkom artystów oraz celowym dotacjom na realizacje  projektów.  Środki  kierujemy na cele statutowe : wystawy sztuki współczesnej, warsztaty, wydawnictwa ambitnych publikacji o sztuce. Nie posiadamy stałego budżetu ani funduszu żelaznego. Utrzymujemy miejsce sztuki dzięki naszym darczyńcom i własnej determinacji. Jeśli cenicie to, co robimy, prosimy o wzięcie pod uwagę skierowania jednego procenta należnych opłat na naszą działalność programową.

Wystarczy wskazać nazwę i KRS Fundacji Wyspa Progress w swoim PIT jako usługa 1,5% podatku. Do Urzędu Skarbowego .

Numer konta:
Fundacja Wyspa Progress
Bank PKO BP SA III O / Gdańsk

70 1020 1811 0000 0602 0344 2712

Fundacja Wyspa Progress jest organizacją pożytku publicznego o numerze
KRS 0000063731

Fundacja Wyspa Progress działa w Gdańsku od 1994 roku, jest organizacją pożytku publicznego. Prowadząc przez ponad 30 lat aktywności ważne miejsca sztuki w Gdańsku takie jak galeria Wyspa, Dawna Łaźnia Miejska –Otwarte Atelier, Modelarnia i Instytut Sztuki Wyspa, Hala B90 FestiwalAlternativa. Zorganizowaliśmy kilka tysięcy wydarzeń, wystaw, pokazów, warsztatów, koncertów i debat, które spełniały rolę platformy dyskusyjnej na temat kultury wizualnej w naszym kraju oraz jego miejsca na międzynarodowej mapie kulturalnej. Będąc quasi instytucją czerpiemy doświadczenia z obserwacji dotychczasowej tradycji w tej dziedzinie, ale unikamy raz zdefiniowanego strukturalnie kształtu. Nasza koncepcja jest horyzontalna, hybrydowa (naukowo-wystawienniczo-warsztatowa), a strategie oparte są na tworzeniu relacji i stymulacji procesów komunikacyjnych. Naszym zadaniem jest nie tylko prezentować najciekawsze zjawiska współczesnej kultury artystycznej, ale także konstruować zaplecze intelektualne i dokumentujący program badawczy.

Jesteśmy więc interdyscyplinarną organizacją wystawienniczą, badawczą i edukacyjną. Wśród zasobów min. kolekcja, biblioteka/czytelnia, wydawnictwo oraz archiwum sztuki współczesnej. Istotną częścią programu jest Wyspa AIR Port, program rezydencyjny, którego celem jest wprowadzanie międzynarodowego grona badaczy, teoretyków, krytyków i twórców kultury wizualnej w obszar trójmiejskiej i polskiej sceny artystycznej. Fundacja Wyspa Progress to zaangażowane społeczne praktyki horyzontalne, obywatelski artywizm i krytyczny język sztuki mający na względzie relacje człowiek, kultura, polityka i natura, aby kontynuować swoją działalność podjęła wysiłek zorganizowania nowego miejsca ART Lab Wyspa na realizację, którego potrzebujemy środki finansowe.

Aby wesprzeć sztukę i kulturę niezależną i działać razem z nami przekaż nam 1,5% podatku

Sprawozdania

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram