In English
FundacjaWyspaProgress

ZOEpolis -woda

ZOEpolis” to interdyscyplinarna, a przede wszystkim międzygatunkowa inicjatywa poświęcona przestrzeni miejskiej, projektowaniu, architekturze jako platformie zawiązywania i podtrzymywania relacji międzygatunkowych. Każda odsłona „ZOEpolis” poświęcona jest innemu zagadnieniu, zakorzenionemu w miejscu, w którym jest realizowana, jego problemach i specyfice. W ramach współpracy z ART LAB Wyspa artystki i artyści, projektantki i projektanci, architektki i architekci przyjrzą się wodzie jako witalnej, życiodajnej materii, z której pochodzi całe życie na Ziemi i która wciąż to życie umożliwia. W centrum zainteresowania projektu będzie współistnienie człowieka, innych zwierząt, roślin, a także mikroorganizmów z wodą. Zadamy pytania o to, w jaki sposób rzeka i morze mogą zostać uspołecznione, czy mogą mieć podmiotowość i co to dla nich i organizmów z nimi współistniejących oznacza? Kontekst spotkania dwóch ujść Wisły z morzem, a także obecności wody w innych formach, czasami efemerycznych, jak okresowe jeziorka, zarastające stawy i inne zbiorniki astatyczne, tereny wilgotne, pojawiające się i znikające wysepki, skłaniają do przemyślenia skomplikowanych relacji budowanych w i wokół wody. Obszarem zainteresowania będą także nieodłączne w przypadku relacji człowieka z wodą, ale także specyficzne dla Wyspy Sobieszewskiej konflikty i kontrowersje: zanieczyszczenie rzek, składowiska toksycznych odpadów, obecność portu i transport morski, czy obecność rafinerii. Kontakt Gdańska i przemysłu stoczniowego inspiruje także do przemyślenia nierozerwalnie związanych z kwestiami środowiskowymi tematów pracy, równości społecznej i zadania pytań o to, kto – oprócz zwierząt i przyrody – ponosi największe koszty niezrównoważonej industrializacji i skażenia środowiska.

Projekt „ZOEpolis” będzie miał charakter badawczy z elementami działań performatywnych, spacerów i rozmów. Realizowany będzie wspólnie z architektkami i architektami, artystkami i artystami poruszającymi się w różnych mediach, a także biolożkami i biologami, którzy nie tylko będą zapewniać naukową wiedzę, lecz także aktywnie współtworzyć składające się na projekt realizacje.   

 

Czytaj więcej

Uczestniczki i uczestnicy:

Piotr Blajerski

Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone de Iacobis)

Małgorzata Gurowska

Marcin Hiller

Krystyna Jędrzejewska-Szmek

Alicja Patanowska

Katarzyna Roj

Anna Siekiera

Agata Szydłowska

Szymon Zakrzewski

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram