In English
FundacjaWyspaProgress

THE NATURE OF US

O PROJEKCIE NATURE OF US

Sesje badawcze i konferencje dla środkowoeuropejskich projektów performatywnych na temat świata przyrody

Wielu innowacyjnych czeskich, węgierskich, polskich i słowackich twórców tańca i teatru pyta: jak bardzo życie, praca, domy i miasta mieszkańców Europy Środkowej są związane ze światem przyrody, krajobrazem, wodą, otaczającym nas powietrzem. Jak poważne są kryzysy, o których ciągle słyszymy? Jak bardzo jesteśmy oderwani od naszych naturalnych korzeni? Kim są prawdziwi środkowoeuropejscy eksperci w dziedzinie antropologii i socjologii, klimatologii i oceanografii, geografii człowieka i gospodarki, którzy mogą dać nam podstawy potrzebne do podjęcia kolejnych kroków jako kultura? Twórcy performansu intensywnie poszukują nowej roli sztuki w świecie, w którym takie pytania wymagają odpowiedzi. Projekt ten proponuje dać takim artystom czas na zbadanie i podzielenie się tymi odkryciami oraz przetestowanie pracy twórczej w dialogu z ich środkowoeuropejską publicznością.

Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki projekt The Nature of Us jest otwarty na nowe formuły w praktyce artystycznej i prezentacji w kontekście poważnych zmian środowiskowych, dążąc do stopniowej zmiany otoczenia społecznego i postrzegania tożsamości środkowoeuropejskiej w odniesieniu do świata przyrody. Projekt obejmuje otwierające wydarzenie laboratoryjne i dużą konferencję między dziedzinami sztuki i nauki, publiczny pokaz powiązanego istniejącego spektaklu środkowoeuropejskiego, a także 4 pomocnicze artystyczne sesje badawcze - po 1 w każdym uczestniczącym kraju V4, wszystkie obejmujące dialog z publicznością, a także ten blog i e-publikację.

Wyjątkową cechą tej inicjatywy jest zobowiązanie do skontaktowania innowacyjnych twórców sztuk performatywnych z wiodącymi ekspertami z tych dziedzin. Powinno to doprowadzić do przyszłej współpracy, w której sami eksperci znajdą nowe sposoby komunikowania się poprzez kwitnący świat sztuk performatywnych krajów V4, a artyści otrzymają narzędzia do znaczącej refleksji nad tymi złożonymi tematami w swoich kreacjach.

Te badania artystyczne pozwolą twórcom wcielić w życie idee omawiane w projekcie i przenieść je na język ich sztuki. Ogólnym celem jest stworzenie nowej sytuacji, w której profesjonaliści zajmujący się sztukami widowiskowymi mogą dzielić się i iść naprzód z solidnym zrozumieniem problemów i tworzyć prace, które znacząco odnoszą się do obaw odbiorców dotyczących naszej tożsamości w odniesieniu do naszego środowiska.

The Nature of Us

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram