FundacjaWyspaProgress

NATURA / KULTURA

NATURA /KULTURA 

Warsztaty/Prezentacja /Spotkania

NAturaKULtura 2019

Projekt NAura/KUltura wpisuje się w nową działalność Fundacji Wyspa Progress ulokowaną na Wyspie Sobieszewskiej. Przeniesiony ze Stoczni Gdańskiej Instytut Sztuki Wyspa oraz ART. LAB  kontynuują projekty miejskich ogrodów realizowanych podczas kilku edycji Festiwalu ALTERNATIVA w latach 2014-2016. W wielu aspektach koresponduje ten projekt z Międzyuczelnianymi Warsztatami Intermedialnymi MEDIA NACJE  2005-2016odbywającymi się również w przestrzeni Dawnej Stoczni, oraz jest rozwinięciem zaistniałych
już dwukrotnie działań biomedialnych w nowym miejscu pod nazwą NATURA+ miedzyinnymi w ramach współpracy pomiędzy Fundacją Wyspa Progress, Akademią Sztuk Pięknych
w Gdańsku i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naszym celem jest rozwinięcie wrażliwości na ekosystem i biologiczne komponenty naszej
rzeczywistości poprzez nabycie zarówno świadomości jak i równocześnie praktycznych umiejętności. Wykazanie, że jednostka jako element mnogości posiada sprawczość o
wymiernym oddziaływaniu nawet jeśli z perspektywy jednostki wydaje sie ona znikoma. Zachęcamy do budowania sieciowego aktywizmu.  Piszemy mini słownik pojęć z obszaru biomediów i bioaktywizmu jako zwięzły przewodnik dla każdego zaangażowanego w glokalne problemy środowiska i klimatu. Nawiązanie sieci relacji /media społecznościowe/  z mieszkańcami Gdańska  a w szczególności Wyspy Sobieszewskiej.

Aleksandra Witulska -otwacie wystawy 07.12.2019 godzina  12.30

Idea pracy artystycznej „Who killed Bambi?" powstała podczas Pleneru Artystycznego Natura+ prowadzonego przez prof. Grzegorza Klamana w Sobieszewie. Nieopodal jest miejscowość o nazwie Wiślinka, znana ze znajdującej się tam  hałdy fosfogipsu. Radioaktywna hałda fosfogipsu w Wiślince stała się miejscem, w którym odnajduję działania
niekontrolowanych sił. Chciałabym powiedzieć, że niewiadomego pochodzenia, jednak wyzwolone są przez błędy ludzi lub uboczne skutki ludzkich działań. Skutki tych działań mają
wpływ na środowisko naturalne wokół hałdy, między innymi na  wody gruntowe i stan zdrowia  okolicznych mieszkańców. 
Dlatego budzą też moje przerażenie. Przekaz mojej pracy lokuję poza kulturowymi kategoriami dobra i zła, ale jednocześnie rozpoznaję ich nieodpartą moc przyciągania. Ulegam im po trosze, ukazuję je, by współczesny cynizm mógł się ujawnić w mieszaninie fascynacji i niepokoju. Założeniem pracy jest, aby była impulsem do dalszego rozwoju działań artystycznych, których celem ub jednym z celów będzie wpływanie na rzeczywistość pozaartystyczną oraz kształtowanie naszej wspólnej świadomości ekologicznej.   

Aleksandra Witulska

Warsztaty

Celem warsztatów Natura/kultura jest zwrócenie uwagi na znaczenie zmian zachodzących w naszym środowisku a w szczególności  na lokalny biotop /Wyspa Sobieszewska/ 
i poszukiwanie adekwatnej reakcji kreatywnej łączącej kontekst biologiczny i medialny za pomocą zrozumiałych i przystępnych metod. Forma działań warsztatowych zostanie połączona z mobilnym biolaboratorium zainstalowanym na czas warsztatów w ARTLAB Wyspa. Ten rodzaj działalności wpisuje się w szeroki wielowątkowy międzynarodowy aktywistyczny  ruch  DIYBIO. Tworzenia projektów w oparciu o niewielkie laboratoria biologiczne w celu zmiany społecznej na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Ekosystem w którym żyjemy wszyscy: 
ludzie ,zwierzęta, rośliny, bakterie ulega zmianom pod wpływem ludzkich technologii wywołując niekontrolowane i groźne konsekwencje. W naszym przypadku interesuje nas Wyspa Sobieszewska jako swoisty twór przejściowy, która pozwala zrozumieć jednoczesną potencjał i słabość ekosystemów zamkniętych, ograniczonych przez zewnętrzną i wewnętrzną jakość. Osią warsztatów będzie pokaz pracy dyplomowej z biomediów Aleksandry Witulskiej absolwentki ASP w Gdańsku pod tytułem „Who killed Bambi” dotyczący oddziaływania hałdy odpadów z  fosforanów w Wiślince. Warsztatom towarzyszą wykłady z zakresu „mokrych mediów” /dr hab. Małgorzata Jankowska/ oraz prezentacje prac z zakresu bioartu powstałe w ostatnich latach w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w Katedrze Intermediów w Pracowni DziałańTransdyscyplinarnych.

 Program

 07 . 12 sobota godz.12.30
Otwarcie wystawy
Aleksandry Witulskiej 
„Who killed Bambi?”

Warsztaty
„Nieznane związki natury z kulturą”
prezentacja artystycznych projektów
- prof.Grzegorz Klaman
budujemy słownik pojęć- Piotr  Mosur
bio-lab  poprowadzi dr.Anna Biała 

 08.12  niedziela   Warsztaty
„ Bioaktywizm"-prof.Grzegorz Klaman 
 dr.hab. Małgorzata Jankowska
prof.Grzegorz Klaman   ,bio-lab - dr.Anna Biała 
14-15 .12  sobota ,niedziela

Warsztaty kulinarne -Joanna Maltańska , kuchnia wegetariańska i wegańska

 Niedziela godz.16.00 Zakończenie warsztatów ,spotkanie ,degustacja potraw przygotowanych przez uczestników
warsztatów. 

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

© 2023 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram