FundacjaWyspaProgress

NATURA + #4

#4 NATURA+
SYMPOJEZA
20-26 września 2021 ART LAB Wyspa, Gdańsk Wyspa Sobieszewska
System sympojetyczny to układ w którym przepływ informacji i kontrola są rozproszone w różnych
elementach a granice nie są ściśle określone. Z języka greckiego: sun razem; poiesis zaś-;tworzenie
oznaczają ;tworzenie czegoś razem. Pisze o tym Donna Haraway książce "Staying with the Trouble.
Making Kin in The Chthulucen" według niej nic nie dzieje się samoistnie i nie ma
samowystarczalnych organizmów czy nawet systemów. Istotne w obliczu katastrofy klimatycznej
/chtulucen/ jest przeniesienie indywidualnych i osobniczych racji na poziom międzygatunkowych
powiązań i relacji. Zarówno artyści jak i naukowcy powinni przebudować swoje narzędzia i język aby
sprostać narastającym problemom ekologicznym, społecznym i politycznym. Dominujący od kilku
stuleci KAPITALOCEN zdominował i uwięził ludzką wyobraźnię i wypatrzył relacje do otaczającego
świata w tym natury i innych nie ludzkich istot. Zbudowanie nowych powiązań interdyscyplinarnych
pozwoli przełamać egoistyczny indywidualizm będący spoiwem kapitalistycznej wizji świata.
Prowadzenie:
Prof. Grzegorz Klaman, asystent Piotr Mosur ASP Gdańsk
dr Vahram Mkhitaryan
dr hab. Robert Kuśmirowski UMCS Lublin
dr hab. Frantiśek Kowolowski, Ostravska Univerzita
Arszyn Krzysztof Topolski
Mobilny BIOLab : Jowita Nowakowska-Gołacka i  Martyna Kuczyńska .Członkinie Doktoranckiego koła naukowego BIO-MEDIA działającego przy Wydziale Biologii UG, którego działania koncentrują się na łączeniu nauki ze sztuką. Doktorantki w katedrze Biologii i Genetyki Medycznej.

Organizatorzy:
Fundacja Wyspa Progress,
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby i Intermediów, Katedra Intermediów
Ostravska Univerzita Fakulta Umeni Ostrava Republika Czeska
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Wydział Sztuk Pięknych w Lublinie
Uczestnicy 20 studentów:
ASP Gdańsk studenci I i II stopnia /6 intermedia , 4 fotografia/
OU Ostrava studenci
UMCS Lublin

© 2023 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram