FundacjaWyspaProgress

NATURA + #3

NATURA+

20-26 września 2020

ART LAB Wyspa Wyspa Sobieszewska Gdańsk

 

Projekt NATURA+ jest rozwinięciem zaistniałych już dwukrotnie działań biomedialnych w ART LAB Wyspa w ramach współpracy pomiędzy Fundacją Wyspa Progress, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 Naszym celem jest rozwinięcie wrażliwości na ekosystem i biologiczne komponenty naszej rzeczywistości poprzez nabycie zarówno świadomości jak i równocześnie praktycznych umiejętności. Wykazanie, że jednostka jako element mnogości posiada sprawczość o wymiernym oddziaływaniu nawet jeśli z perspektywy jednostki wydaje sie ona znikoma. Zachęcamy do budowania sieciowego aktywizmu.  

Celem warsztatów NTURA+ jest zwrócenie uwagi na znaczenie zmian zachodzących w naszym środowisku a w szczególności  na lokalny biotop /Wyspa Sobieszewska/ i poszukiwanie adekwatnej reakcji kreatywnej łączącej kontekst biologiczny i medialny za pomocą zrozumiałych i przystępnych metod. Forma działań warsztatowych zostanie połączona z mobilnym biolaboratorium zainstalowanym na czas warsztatów w ARTLAB Wyspa. Ten rodzaj działalności wpisuje się w szeroki wielowątkowy międzynarodowy aktywistyczny  ruch  DIYBIO.  Tworzenia projektów w oparciu o niewielkie laboratoria biologiczne w celu zmiany społecznej na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Ekosystem w którym żyjemy wszyscy: ludzie zwierzęta, rośliny, bakterie ulega zmianom pod wpływem ludzkich technologii wywołując niekontrolowane i groźne konsekwencje. W naszym przypadku interesuje nas Wyspa Sobieszewska  jako swoisty twór przejściowy, która pozwala zrozumieć jednoczesną potencjał i słabość ekosystemów zamkniętych, ograniczonych przez zewnętrzną i wewnętrzną jakość. Przeprowadzimy szereg indywidualnych doświadczeń laboratoryjnych /pod opieką biologa dr Anny Białej/ i terenowych pozwalających na rozpoznanie w miarę możliwości komponentów środowiskowych, które zostaną zasymilowane przez uczestników w ich projektach i realizacjach.

Osią trzeciej edycji warsztatów będzie praca z własną cielesnością lokowaną w kontekst biologiczny. Ten performatywny aspekt podkreśla czasowość i efemeryczność gestu artystycznego. Warsztatom towarzyszyć będzie prezentacja projektu Piotra Brożka BIOCINEMA  doktoranta ASP w Gdańsku.

Prowadzący Prof. Grzegorz Klaman

dr Martyna Jastrzębska,

współpraca mgr Piotr T. Mosur

Mobilny BIOLAB dr Anna Biała

© 2023 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram