FundacjaWyspaProgress

Natura + #1

PLENER INTERMEDIALNY
NATURA +
Wyspa Sobieszewska 15 -22 września 2018
ART LAB Wyspa Fundacja Wyspa Progress
Prowadzenie: Prof. Grzegorz Klaman, współpraca naukowa dr Anna Biała
Asystenci: mgr Jan Rogało, mgr Piotr Mosur

W latach osiemdziesiątych powstał termin „antropocen” zaproponowany przez biologa i
ekologa Eugen`a F. Stoermera zastosowany do określenia współczesnej epoki geologicznej
zdominowanej przez działalność człowieka. Ekosystem w którym żyjemy wszyscy: ludzie
zwierzęta, rośliny, bakterie ulega zmianom pod wpływem technologii wywołując
niekontrolowane i groźne konsekwencje. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na lokalny
biotop /Wyspa Sobieszewska/ i poszukiwanie adekwatnej formy artystycznej łączącej
kontekst biologiczny i medialny. Forma działań plenerowych zostanie połączona z mobilnym
biolaboratorium zainstalowanym na czas warsztatów w ARTLAB Wyspa. NATURA + to
pierwsza odsłona działań biomedialnych w nowym miejscu w ramach współpracy pomiędzy
Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Fundacją Wyspa Progress. Wyspa jako swoisty twór
przejściowy, metafora, która pozwala zrozumieć jednoczesną potęgę i słabość ekosystemów
zamkniętych, ograniczonych przez zewnętrzną i wewnętrzną jakość. Tak jak Ziemia jest
planetą oddzieloną od innych planet przez próżnię stanowi zamknięty byt, w którym wszyscy
egzystujemy zupełnie jak hodowla bakterii w zamkniętej fiolce, tak samo każda wyspa ma
swój zamknięty i unikalny model funkcjonowania. Jedno zjawisko inna skala. Jeśli bakterie w
zamkniętym układzie żyją dobę nim wyginą z powodu zatrucia śmieciami, które same
stworzyły, to ile nam ludziom zostało czasu nim wyginiemy przygnieceni śmieciami, które
produkujemy na coraz większą skalę. A wyginąć musimy jest to naturalna kolej rzeczy, tak jak
bakteria nie ma ucieczki z probówki tak człowiek nie ucieknie z Ziemi. Warsztaty na wyspie
poświęcone będą badaniu zjawiska wymierania gatunków i populacji oraz zjawisk
związanych z sukcesją przyrodniczą i teorią obiecujących potworów. Dla uczestników
przewiduje się szereg indywidualnych doświadczeń laboratoryjnych i terenowych
pozwalających na zrozumienie skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy jako gatunek i tego, że
nasz los jest tak samo nieunikniony jak los dinozaurów.
1. Laboratorium matematyczne – prezentacja królowej nauk przyrodniczych i jaki jest jej
„wpływ” na organizmy żywe, lub czy może takiego wpływu nie ma. Ład i porządek
świata na poziome liczb.

2. Laboratorium fizyczne – zjawiska fizyczne mające najsilniejszy wpływ na organizmy
żywe jak na przykład korpuskularno-falowa natura światła czy pole magnetyczne
Ziemi
3. Laboratorium chemiczne – porządek wszechświata na poziomie molekuł na
przykładzie układu okresowego pierwiastków
4. Laboratorium mikrobiologiczne – porządek biologiczny świata na przykładzie
organizmu modelowego E.coli
5. Laboratorium geograficzne – porządek świata biologicznego wtopionego w
nieożywione elementy otoczenia
6. Elementy botaniki i zoologii z elementami prawa, czyli co nam wolno a czego nie w
badaniach i w kontaktach z przyrodą
7. Filozofia i założenia nauki - różnice między teorią a hipotezą, eksperymentem i
badaniami, ograniczenia badawcze i obiecujące nurty
8. Etyka w badaniach naukowych i artystycznych oraz holistyczne podsumowanie
poziomów istnienia i złożoności świata przyrodniczego

© 2023 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram