FundacjaWyspaProgress

Mira Boczniowicz

Mira Boczniowicz  

Projekt:                                                                                   

PORTAL

Zestaw miniatur fonicznych i wizualnych, które są punktem obserwacji ciągłej obecności i ich eksploracji dystansu społecznego. Zawarty w nich zapis jest transeksperymentalną relacją z widzialnych i niewidzialnych sfer miejsca. Jego fenomenów, których procesy dokumentowania owych zjawisk są równie ważne, co zastosowane technologie. Przewidziane są rekordery audio i wideo.

– Planowane efekty naukowe i praktyczne:

W postprodukcji opracowane zostaną katalogi cyfrowe: mapa miejsca, loopy dźwiękowe i wideo. Instalacja czyli scenografia przestrzeni ekspozycyjnej poszczególnych elementów.

Projekt:

Dialekt Bio Art'u

Film w założeniu współorganizuje pierwszy zapis funkcjonowania sztuki nowej formuły Art Lab Wyspa. W założeniu stanowi filmową bazę danych o ograniczeniach i wyzwoleniach. Implementacji. Jest realizacją post aktualnej sztuki transdyscyplinarnej i transgenicznej. Testem uwalniania rzeczywistych notacji działań. Obrazów, obiektów i dźwięków przez obserwację pracujących w środowisku twórców Bio Art'u. Sekwencja zakłada zbiór działań unikalnych. Połączeń pomiędzy sztuka a nauką i jej ekologicznej postawie wobec natury.

– Planowane efekty:

Od 2018 roku trwają wizyty studyjne w Art Lab Fundacji Wyspa Progress w Gdańsku. I w rezerwacie ptaków „Mewia Łacha”, przyrody Wyspy Sobieszewskiej. W zapisie organizowanych przez laboratorium warsztatów „NATURA+” i ich efektów. Oraz innych wydarzeń.

W finalnej formie rezydencja artystyczna w Art Lab Fundacji Wyspa Progress w Gdańsku złoży dokument o miejscu i reprezentacji powołanej idei.

1 piksel Ziemi – Dzierżawa

Druga część rezydencji obejmuje autorską realizacji próby opisania makro części miejsca, który w odwróconym systemie notacji pokazuje co widzi 1 piksel gruntu 0,28 mm nakierowany na Niebo. Co dokładnie widzi jeden element obrazu cyfrowego z punktu który nim jest czyli najmniejszą jednostką cyfrowego zapisu.

Tak uzyskany jeden zapis ma posłużyć do zbudowania struktury obrazu złożonego z innych pikseli zapisanych w podobnej strukturze i w innych planowanych miejscach. Który docelowo utworzy obraz abstrakcyjny, z pikseli, z zapisu kamer rejestrujących naturę.

Po zainstalowaniu systemu rejestrującego i platformy nadającej sygnał obraz będzie transmitowany na utworzonym w tym celu Website.

Propozycja domeny www.1pixel.site

Mira Boczniowicz aka MiRART.73 Artystka interdyscyplinarna. Wykładowczyni akademicka. Wypowiada się przy użyciu języka wizualnego. Realizuje projekty związane z problematyką przestrzeni publicznej, cielesności i struktur w ich aspekcie symbolicznym, historycznym i medialnym. Zaangażowana w budowanie kolekcji / archiwum - dokumentując postaci, wydarzenia i miejsca.

W latach 2001-2011 współtworzyła duet artystyczny i inni. CENTREAL. Od 2015 roku działa w formacji The Self Preservation Society California-Polska.

Od 2000 roku współpracuje z Galerią Entropia. W latach 2002-2010 współdziałała z Fundacją Wyspa Progress. Od 2017 roku dokumentuje działania artystyczne inicjowane przez Fundację. Od 2017 na stałe współpracuje z Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram