In English
FundacjaWyspaProgress

Masa Krytyczna

27 maj - 4 czerwiec 2023
LABOARTORIUM Ul. Dokowa 1, Gdańsk
Stocznia Cesarska

Wystawa młodej generacji artystek i artystów mających krytyczne spojrzenie na rzeczywistość w wieloaspektowym i szerokim ujęciu , będzie realizowana corocznie. Postawy zaangażowane w sztuce wymagają odwagi i determinacji są niejednokrotnie kosztowne społecznie dla twórców, muszą bowiem liczyć się z cenzurą wszelkiej maści z wielu stron sceny politycznej. Sztuka krytyczna nie wybiera jednej opcji politycznej i jednej skali wartości moralnych czy religijnych zatem jest skierowana na każdy aspekt otaczającej
nas rzeczywistości. Jest bezcennym narzędziem aktywnego udziału w życiu społecznym i współtworzeniu otwartego na nią spojrzenia, wymaga też odwagi tych, którzy ja wspierają i prezentują oraz tych, którzy w niej świadomie pragną uczestniczyć. Jest poszerzaniem pola kultury, języka form wyrazu artystycznego i budowy tolerancji. Status sztuki krytycznej pozwala jej przekraczać lub co najmniej naruszać granice przyzwyczajeń, norm estetycznych i formalnych ograniczeń tak zwanego dzieła sztuki, jednocześnie kierując wysiłek w stronę potencjalnego odbiorcy, przekonania go do współuczestnictwa w doświadczaniu nowego.
Wyzwaniem tego projektu jest również zbudowanie zaufania do radykalnego gestu artystycznego przygotowanie odbiorcy do zrozumienia intencji twórcy i funkcji sztuki
współczesnej w kształtowaniu naszej świadomości i naszego życia.

ARTYSTKI, ARTYŚCI / ARTYŚCI:

Paweł Czekański, Natalia Hirsz, Kamil Kak, Adam Kawecki, Mateusz Kozłowski, Natalia Magalska, Katarzyna Serkowska, Tomasz Szabłowski, Julia Tymańska,Jarosław Słomski, Aleksandra Witulska

Czytaj więcej

ORGANIZATORZY
Fundacja Wyspa Progress i wszystkie prowadzone przez nią przez ostatnie 36 lat miejsca sztuki w Gdańsku takie jak: Galeria Wyspa, Baraki, Dawna Łaźnia Miejska, Modelarnia, B 90-Festiwal
Alternativa , Instytut Sztuki Wyspa i ART Lab Wyspa współtworzyły nurt nazwany sztuką krytyczną w Polsce. Fundacja zajmuje się w swojej praktyce i konceptualizacjach relacjami władzy, wiedzy, sztuki i technologii, a także biopolityką i strategiami
posthumanistycznymi z krytyką antropocenu i kapitałocenu.
Wystawie MASA KRYTYCZNA partneruje projekt Euterus mający pierwszą odsłonę jako inicjatywa, która powzięła sobie za cel wspieranie sztuki zaangażowanej, ze szczególnym
uwzględnieniem tej: dotykającej problemów tożsamościowych, skupionej na najistotniejszych prądach intelektualnych, dostrzegającej istotne dyskursy światopoglądowe i polityczne, niejednokrotnie wywierającej bezpośredni wpływ na rzeczywistość.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk

Podziękowania dla  Ani i Macieja Śmietańskich za udostępnienie przestrzeni Laboartorium.

© 2023 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram