In English
FundacjaWyspaProgress

EXIT CODE

W ramach Mediations Biennale do 02 października zapraszamy na intermedialną wystawę artystów z Azji Europy i Polski. Miejsce: Aula Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Organizatorzy: Fundacja Mediations Biennnale I Fundacja Wyspa Progress

EXIT CODE / CONSCIOUS CRUMBS
ŚWIADOME OKRUCHY Zbrojownia Sztuki ASP Gdańsk wrzesień 2022

Potencjał informacji zapisany w DNA organizmów biologicznych w tym człowieka przekracza
ludzkie wyobrażenie i staje sie pożywką dociekań na przyszłość, w której liczące/inteligentne
maszyny w trudny nam do wyobrażenia sposób przetworzą kody materii. Dzisiaj uwięzieni i
zdeterminowani politycznymi ograniczeniami kapitalizmu realizujemy opresyjne i
samobójcze scenariusze nie tylko dla naszego gatunku. Przebudowa takiego podejścia jest
koniecznością przetrwania i zmiany modelu życia. Według Rosi Braidotti (Braidotti 2014:189)
" wiąże się to z projektem uwolnienia ludzkiego ucieleśnienia od waloryzacji opierającej się
uspołecznionej produktywności ku "ciałom bez organów" , czyli bez zorganizowanej
wydajności. (...) program o dwóch celach. Po pierwsze, dąży on do reinterpretacji naszych
ciał w ich głębokich strukturach jako elementów kontinuum natura-kultura. Po drugie,
uwzględnia wymiar polityczny przez ustanowienie ramy dla rekompozycji cielesnej
materialności ku alternatywom stojącym w opozycji do zwodniczej wydajności i wyjątkowej
bezwzględności zaawansowanego kapitalizmu."
Nasze ludzkie społeczeństwa nie realizują globalnej polityki zrównoważonej współegzystencji
wszystkich planetarnych gatunków, bezwzględnie przejmujemy kontrolę nad życiem
redukując je do humanistycznej matrycy, ten rodzaj anachronicznego oprogramowania staje
się niekompatybilny wobec realnego. Fałsz niepohamowanego wzrostu jest wirusem
deformującym właściwe optymalne powiązania i zależności, nasze kruche ja musi wyjść poza
stan indywidualistycznej świadomości, nadchodzi moment jej przekroczenia.
"Podmiot jest ewolucyjnym motorem, (Braidotti 2014:269) wyposażonym we własną
ucieleśnioną czasowość, zarówno w sensie czasu zapisanego w kodzie genetycznym, jak i w
sensie genealogicznego czasu jednostkowych wspomnień. Jeśli zatem ucieleśniony,
konstytuowany przez biowładzę podmiot jest złożonym molekularnym organizmem,
biochemiczna fabryka stałych i wędrujących genów, bytem ewolucyjnym, posiadającym
własne przyrządy nawigacyjne i czasowość potrzebujemy nowych wartości moralnych i
politycznej sprawczości na miarę jego złożonego charakteru.
Grzegorz Klaman

Rosi Braidotti Po człowieku, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2014

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram