FundacjaWyspaProgress

CZY ARTYŚCI MOGĄ SKUTECZNIE WALCZYĆ O SWOJE PRAWA PRACOWNICZE?

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Inicjatywa Pracownicza i Instytut Sztuki Wyspa zapraszają na spotkanie z aktywistami zaangażowanymi w działania na rzecz zmiany statusu socjalnego ludzi sztuki. Artyści zrozumieli w ostatnich latach, że w większości są spychani na samo dno relacji ekonomiczno-społecznych. Stali się prekariuszami. Zjawisko to dotyczy poza samymi artystami także innych ludzi pracujących na niestabilnych zasadach w polu sztuki, bez regularnych dochodów, ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Świadomość niestabilnych form zatrudnienia, braku zabezpieczeń socjalnych, ułomności i nieefektywności mechanizmów wolnorynkowych, staje się coraz bardziej powszechna. Powstaje pytanie: jak skutecznie bronić swoich praw pracowniczych, socjalnych i ekonomicznych? Jak się skutecznie zorganizować?
Przez ostatnie kilka lat OFSW było podstawową platformą działań na rzecz walki o prawa pracownicze ludzi sztuki. W listopadzie 2013 z inicjatywy OFSW powstała Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Krok ten był naturalną konsekwencją rozwoju działań zapoczątkowanych przez strajk artystów w 2012, gdyż umożliwia zorganizowanie się na zasadzie stricte pracowniczej, oraz wykorzystanie instrumentów prawnych gwarantowanych przez prawo o związkach zawodowych. Komisje IP działają już m.in. teatrach Polskim we Wrocławiu, Ósmego Dnia w Poznaniu i Galerii Miejskiej Arsenał.

Czytaj więcej

W spotkaniu wezmą udział członkowie sekretariatu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej: Katarzyna Górna (przewodnicząca) dr Mikołaj IwańskiJacek Niegoda oraz Julita Wójcik.

W rozmowie z gośćmi poznamy diagnozę stanu ekonomicznego ludzi sztuki, dowiemy się, czym jest, jak powstało i czym się zajmuje Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, a także rozważać możliwości doprowadzenia do stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dedykowanego twórcom oraz poznawać dostępne formy organizacji pracowniczych dla pracowników kultury.

Biogramy dyskutantów:

Katarzyna Górna, artystka, przewodnicząca sekretariatu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej

Jacek Niegoda
, artysta, członek sekretariatu OFSW

Julita Wójcik
, artystka, członkini sekretariatu OFSW

dr Mikołaj Iwański
, absolwent filozofii UAM i ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zajmujący się problematyką rynku sztuki oraz socjalnymi uwarunkowaniami życia artystów, członek sekretariatu OFSW

© 2023 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram