In English
FundacjaWyspaProgress

Blackout #4

BLACKOUT # 4

16.03 -14.04 2024 Zbrojownia Sztuki

Wystawa czynna  od 12.00 do 18.00 codziennie z wyjatkiem poniedziałków

Katedra Intermediów Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku

 

Wystawa Blackout prezentuje najciekawsze prace studentów powstałe w ciągu ostatnich kilku lat w Katedrze Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; sztukę wideo, performance, postfotografię, instalacje, bio art i science art. Sztukę nowych mediów, która poza poszukiwaniem nowych środków wyrazu, pragnie poddać krytycznej refleksji także sposób własnego funkcjonowania i zadaje pytania o status artysty i dzieła jako takiego. Pojawiające się narzędzia sztucznej Inteligencji mają ogromny wpływ na proces kreacji i powstawania dzieła o rozmytym autorstwie i niejasnej definicji. Moc maszynowej kreacji rodzi pokusy manipulacji treściami i produkcją postprawd przesłaniających nam obraz realności. Młoda sztuka, która pracuje w obliczu paraliżu komunikacyjnego wywołanego zalewem i manipulacją  obrazów, swój moment konstytutywnej dla siebie  jasności, swoistego przebłysku  i potencjalnego sensu, znajduje w ryzykownym akcie rozpoczęcia dialogu z technologią i jej użytkownikami. Dynamika i tempo przemian dyktuje postawę krytyczną jako możliwie efektywną i kompatybilną w dostępnym przyborniku jaki oferuje Akademia. Wystawa przekrojowo prezentuje wybrane prace powstałe w ramach programowych pracowni Katedry Intermediów I i II stopnia,  różnorodność tematyczna i formalna postuluje budowanie osobowości artysty gotowego do "bycia-w-świecie",  wielu obecności na wielu poziomach od lokalnej do globalnej, Agnieszka Jelewska powołując sie na Sloterdijka taką sytuacje nazywa "pianą" -" a więc formą biotechnologicznie generowanej mobilnej interakcji pomiędzy różnymi sferami, bańkami, które nie tyle oddzielają życia jako monady, ile krzyżują je poprzez membrany, interakcje, koegzystencję, zderzanie, transformowanie są one w ciągłym stanie skomunikowania. Z tej perspektywy oczywista staje sie kwestia przeformułowywania i przepozycjonowania dziedzin  badawczych." Postulat symbiozy nauk i sztuki, wiedzy i intuicji włącza artystę i jego praktykę w rzeczywistość uodparniając go od nadmiernej zdystansowanej abstrakcji czystej formy. Postrzegamy akt twórczy jako splot odludzkiej aktywności, naturotechniki przekraczającej pęknięcie pomiędzy ludzkim i środowiskiem.

 

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram