In English
FundacjaWyspaProgress

Bio-obecność

BIO-OBECNOŚĆ bity-kłącza-sieci

wystawa 5-20.11.2021

otwarcie/the opening  18.30 /5.11.2021

Wystawa BIO-OBECNOŚĆ towarzyszy organizowanej przez Małgorzatę Jankowską konferencji pod tym samym tytułem, która odbędzie się 5 listopada w ASP w Gdańsku i jest poświęcona rozważaniom nad obecnością różnych form istnienia życia w obszarze praktyk artystycznych krzyżujących się z obszarami nauki i technologii. Wystawa jest kontynuacją i rozszerzeniem wątków poruszanych na konferencji, interesują nas nie tylko formy  obecności,ale też złożonei przenikające się oddziaływania bytów technologicznych, będących zauważalnym 
i niezbywalnym komponentem bio i technosfery. Obecność jednego warunkuje obecność drugiego, ten nieliniowy, hybrydowy proces współistnienia powoduje narastające paradoksy na granicy życia jako takiego /nagiego życia/, które jest przepływem energii, kodem witalnej informacji w sieci złożonych kulturowych, technologicznych i biologicznych usieciowionych systemów. Możemy rozwijać kreatywne moce wyobraźni z pozycji teorii i sztuki posthumanistycznej gdzie nasze „ja”transformuje się, w ujęciu Rosi Braidotti w: „[...]podmiot (który) jest bytem transwersalnym, w pełni zanurzonym i immanentnym wobec sieci nie-ludzkich (zwierzęcych, roślinnych, wirusowych) relacji. Przez ucieleśniony zoe-centryczny podmiot przenikają relacyjne sprzężenia o zanieczyszczającym/wirusowym charakterze, które 
z kolei tworzą powiązania z różnorodnymi innymi, począwszy od środowiskowych czy eko-innych, a kończąc na urządzeniach technologicznych.”
Sztuka w tym kontekście redefiniuje zarówno kreatywny podmiot, narzędzia kreacji, cele swej aktywności i interaktorów, do których 
kieruje swą aktywność, odnawiając nastawienie etyczne, wyzbyta narcystycznej złudnej transcendencji.

 Grzegorz Klaman

ARTYSTKI, ARTYŚCI / ARTISTS

Mira Boczniowicz, Michalina Bigaj, Elvin Flamingo, Marta Flisykowska, Natalia Hirsh, Michał Jaszkowski,  Jarek Lustych, Aleksandra Mohr, Agata Kościołowska, Paweł Janicki, Laura Radzewicz, Jan Rogało, Katarzyna Serkowska , Jadwiga Subczyńska, Grupa SMRk+ (Śmietański Maciej, Mosur Piotr, Radtke Wojtek,Klaman Grzegorz )

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram