FundacjaWyspaProgress

Łaźnia 1992- 1998

  • Dawna Łaźnia Miejska (Otwarte Atelier)
  • I. Koncepcja Otwartych Pracowni jest formą pracy sprawdzoną w sztuce XX w. we wszystkich wielkich ośrodkach Zachodu, że wspomnimy Paryż, Berlin i Nowy Jork. Wspólnoty artystyczne zaczynają się od „Wielkiej Bohemy”, a rozkwitają w działaniach pierwszej awangardy w początkach naszego wieku. Właśnie wtedy pracownie artystów stały się miejscem spotkań różnych dziedzin sztuki, miejscami formułowania programów, a także miejscami wspólnych wystąpień, prezentacji i odczytów, nie tracąc przy tym nic ze swojej podstawowej funkcji – miejsca, w którym tworzy się obrazy, rzeźby czy studia rysunkowe. (…) II. Chcemy zrealizować projekt Otwarte Atelier – stworzyć zespół otwartych pracowni malarskich i rzeźbiarskich, warsztatów oraz rodzaj pracowni mistrzowskich. Pracowniom towarzyszyć mają: galeria multimedialna, pełniąca również rolę sali koncertowej, projekcyjnej i prelekcyjnej, pomieszczenie redakcyjne, biura fundacji (Totart i Tysiąc Najjaśniejszych Słońc), biblioteka nowokulturowa, pomieszczenie klubowe, pracownia filozoficzna, pracownia grafiki warsztatowej, miejsce przechowywania obiektów artystycznych, a w perspektywie: studia muzyczne, atelier i pracownia fotograficzna. Otwartość pracowni rozumiemy dwojako: jako sposób prezentacji sztuki (pokazy w pracowniach) i jako zaproszenie innych artystów do współpracy w ramach istniejących możliwości. Chcemy tą drogą stworzyć podstawy do wymiany artystycznej na dużą skalę, nawet międzynarodową – w regionie Morza Bałtyckiego. Jesteśmy grupą ludzi głęboko zaangażowanych w realizację Projektu i przekonanych o jego niezbędności dla młodej sztuki gdańskiej. Nasze wieloletnie doświadczenia są gwarancją realności i doniosłości tego przedsięwzięcia. Podkreślamy zarazem jego ogromne znaczenie perspektywiczne. Otwarte Atelier ma szanse stać się miejscem twórczego fermentu, wypracowywania wartości. III. Łaźnia Miejska Zabytkowy budynek Łaźni mieści się w Gdańsku Dolne Miasto przy ulicy Jaskółczej nr 1. Ten obiekt o powierzchni 1500m2 od trzech lat nie jest użytkowany i podlega dewastacji.
  • Projekt Otwarte Atelier [druk ulotny], Gdańsk 10 V 1992.
© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram