In English
FundacjaWyspaProgress

ISW 2004-2016

ISW 2004-2016

Założony w 2004 roku i prowadzony przez Fundację Wyspa Progress w Gdańsku, ulokowany na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej Instytut Sztuki Wyspa jest pierwszą w Polsce niekomercyjną instytucją o międzynarodowym profilu, zajmującą się zagadnieniami współczesnej kultury artystycznej, prowadzoną przez organizację pozarządową. Jego charakter i koncepcja programowa wyrasta bezpośrednio ze specyfiki miejsca, w jakim jest ulokowana, jego historii i tradycji z jednej strony oraz projektowanej przyszłości, z drugiej. Mając w pamięci wiele nietrafnych projektów rewitalizacyjnych w Europie, twórcy Instytutu przykładają krytyczne narzędzia praktyczne i teoretyczne dla oceny następujących wokół zjawisk.

2016201520142002

Wyspa -Likwidacja

Strona 1 z 2
© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram