In English
FundacjaWyspaProgress

Galeria Wyspa 1990-2002

Galeria Wyspa

W roku 1990 grupa asystentów i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych otrzymuje od uczelni prawo użytkowania pomieszczeń na pierwszym piętrze Domu Studenta przy ulicy Chlebnickiej 13/16. Działania artystyczne organizowane przez Wyspę odbywają się odtąd w dwóch miejscach: na Wyspie Spichrzów oraz w przestrzeni nowej galerii, która służy także za zaplecze biurowe. (…) Chcieliśmy by wraz ze zmianą użytkowanej przez nas przestrzeni, przekształceniu uległ charakter naszych przedsięwzięć. Mieliśmy zamiar włączyć w nie studentów i młodych artystów, zwłaszcza tych z Pracowni Innych Mediów działającej w PWSSP. Oparty na warsztatach i projektach edukacyjnych program galerii miał wchodzić w interakcję z oficjalnym konserwatywnym programem uczelni. (…) Podejmowane przez nas działania lokalne miały odnosić się zarówno do polskiej sceny artystycznej, jak i pozostawać w związku z ważnymi wątkami ówczesnej europejskiej refleksji o sztuce. Za bardzo istotną kwestię uznaliśmy nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami artystycznymi, uczelniami, galeriami. Skutkować to miało możliwością prezentowania prac gdańskich twórców na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz zapraszaniem artystów z innych krajów do Gdańska. Z czasem działania te przekształciły się w międzynarodowe seminaria i warsztaty, włączające głos artystów i architektów w dyskusje nad wizualnym i estetycznym kształtem miasta.

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram