In English
FundacjaWyspaProgress

Artist-in-residence

ART Lab Wyspa/Fundacja Wyspa Progress
Program pobytowy dla artystów i kuratorów

 
 Rezydencje: nasza wizja

Staramy się podążać za indywidualnymi (lub grupowymi) pomysłami rezydentów      i rezydentek, wspierając ich badania artystyczne i pomagając realizować pomysły. Nasi rezydenci współpracują z kuratorami i kuratorkami, koordynatorami                    i koordynatorkami projektów Mają również dostęp do zasobów produkcyjnych FWP


o Badanie to testowanie
  Wspieramy eksperymenty, pozwalając rezydentom i rezydentkom
inicjować i testować ich propozycje. Wspieramy w praktykiartystyczne, które mogą doprowadzić do rezultatów wykraczającyhpoza logikę prezentacji w przestrzeni white cube. Uważamy, że czas poświęcony na zrozumienie, nawiązanie kontaktu, zainspirowanie się czy zmianę zdania jest tak samo wartościowy jak praca nad
wystawą. Oferujemy więc czas i miejsce, a nie nieprzekraczalne terminy.

o Prezentacja to nie tylko wystawa
  Rezydencje postrzegamy jako medium dla praktyki artystycznej pozwalające na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. W efekcie nasi rezydenci tworzą projekty skierowane do różnych publiczności i uczestników: performanse, projekty zaangażowane społecznie, prace wideo, wykłady, a także mniej
formalne sytuacje, jak wspólne kolacje czy rozmowy.

o Mapowanie Gdańska a w szczególności biotopu Wyspy Sobieszewskiej
o Działania naszych rezydentów i rezydentek są często mocno zakorzenione
w kontekście Gdańska. 
o Dyskusja i wymiana wiedzy
   Wierzymy, że nauka i artystyczny eksperyment zyskują dzięki
mobilności twórców i twórczyń, współpracy z instytucjami
i elastyczności procesów.

o Od 2002 roku stale rozwijamy i redefiniujemy nasz program rezydencji, dbając
o krytyczną refleksję nad potencjałem rezydencji jako praktyki artystycznej
i instytucjonalnej. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, by
wdrażać odważne programy, odpowiadające nieustannie zmieniającym się
relacjom między twórcami, organizacjami a społeczeństwem. W ramach tych

programów artyści i kuratorzy mają możliwość prowadzenia badań
i eksperymentowania w wybranych przez siebie obszarach.
  
 Linie tematyczne rezydencji

kilkutygodniowe interdyscyplinarne pobyty artystyczno-badawcze o zakresie tematycznym ustalanym indywidualnie między rezydentem lub rezydentką
a kuratorem lub kuratorką. Współpraca z rezydentami opiera się na dwóch
liniach tematycznych zaplanowanych dla programu na kilkuletnie okresy.
o Gościnność to hasło linii tematycznej realizowanej od 2018 roku. Rezydencje
i badania kuratorskie w jej ramach poświęcone są nieformalnym i opartym
na trosce relacjom zarówno w kontekście instytucjonalnym sztuki, jak i w
różnych środowiskach społecznych.
o Od 2015 przyglądamy się performansowi jako jednej z odpowiedzi na format
rezydencji artystycznej. Interesują nas praktyki artystyczne, w których porzucony zostaje prymat obiektu na rzecz procesualności, intermedialności, efemeryczności. 


o Pojęcie re–directing (przekierowanie) odnosi się tu do potrzeby ułatwiania
współpracy między inicjatywami artystycznymi, które z uwagi na okoliczności
geopolityczne mają utrudnioną możliwość kontaktu. Program ma wymiar
globalny i nie jest ograniczony geograficznie.

Całkowite koszty pobytu dla jednego artysty/ jeden tydzień wynosi 5000 złotych:
-wyżywienie w restauracji dwa posiłki dziennie
-środki własne -sniadania ,przejazdy itp ,dla rezydentki/ta -700zł /tydzień
-studio 70m2, plus dostęp do studia w głównym budynku w tym:
-narzędzia i zaplecze techniczne /elektronarzędzia, rzutniki wideo/
-archiwum Fundacji Wyspa Progress i biblioteka
- możliwość pracy w naszej otwartej przestrzeni /łąka i staw/ powierzchnia 3000m2
- bliski kontakt z morzem i ujściem Wisły 1-3 km /do dyspozycji rower/
-możliwość współpracy / w zależności od charakteru projektu/ z
-Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
-Wydział Biologii Uniwersytet Gdański
-Wydział Inżynierii Lądowej i Ochrony Środowiska Politechnika

202420212020

Maya Ciarrocchi

© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram