In English
FundacjaWyspaProgress

Art Lab - projekty

Nowe miejsce Fundacji Wyspa Progress znajduje sie na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. ART LAB Wyspa ulokowany na hektarowej działce składa się z biura, biblioteki, archiwum i kolekcji Fundacji Wyspa Progress oraz z Pracowni Pobytowej w ramach której realizujemy program Artist-in-Residence . Nasze miejsce jest po części eksperymentalnym ARTLABEM,który z jednej strony będzie poszukiwał szczególnych powiązań pomiędzy sztuką a nauką, zdrugiej zaś co ważniejsze EKOLOGICZNEJ POSTAWY WOBEC NATURY I EKOSYSTEMU.
Cele te chcemy realizować poprzez stosowanie postawy krytyczno-badawczej
przedefiniowującej dychotomię NATURA/KULTURA oraz technik artystycznych z obszaru tzw. „mokrych mediów”, biomediów oraz dostępnych narzędzi artystycznych i naukowych. W tym celu zapraszamy osoby zajmujące się takimi rozwiązaniami, by mogły podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzimy program pobytowy dla artystów i naukowców koordynujących warsztaty skierowane do różnych grup społecznych, które odbywają się w pracowni, na terenie ogrodu oraz w wybranych miejscach Wyspy Sobieszewskiej. Początki naszej aktywności w tym obszarze to kilkuletnia współpraca Fundacji z Pracownią
Działań Transdyscyplinarnych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziału Biologii i Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Polegające na konsultacji i realizacji projektów konceptualnych / w formie dowolnych technik/ oraz takich, które obejmują wybrane bezpieczne kultury tkankowe i komórkowe, roślin oraz zwierząt. Prace oparte na mokrych-biologicznych mediach, gdzie żywe obiekty są najczęściej prezentowane , a nie reprezentowane to forma sztuki krytycznie związana z praktykami biotechnologicznymi poddana artystycznej refleksji. Współpraca miała już początek w roku 2013 koordynatorka była dr. Anna Biała z Wydziału Biologii UG. Wstępne prace i konsultacje pozwoliły grupie studentów na zorientowanie się w zasadach pracy w laboratoriach pozwoliły też wypracować płaszczyznę komunikowania form przedstawiania koncepcji bioartowskich projektów.

2024202320222021202020192018

Maya Ciarrocchi

Aktualne wydarzenie
Strona 1 z 2
© 2024 Fundacja Wyspa Progress
FacebookInstagram