Po polsku
FundacjaWyspaProgress

About us

Fundacja Wyspa Progress założona przez Grzegorza Klamana, Jarka Bartołowicza i Adama Gajdę, działa w Gdańsku od 1994 roku, jest organizacją pożytku publicznego. Źródła naszej działalności mają początek w 1985 jeszcze  nieformalnie jako kolektywu artystów. Prowadząc przez ponad 30 lat aktywności ważne miejsca sztuki w Gdańsku takie jak  Wyspa Spichrzów (1985-1995), Baraki (1989-1990), Galeria Wyspa (1990-2002), Otwarte Atelier - Dawna Łaźnia Miejska (1992-1998), Modelarnia (2002-2010), Instytut Sztuki Wyspa (2004-2016), Festiwal Alternativa-Hala B90 (2010-2015). Zorganizowaliśmy kilka tysięcy wydarzeń, wystaw, pokazów, warsztatów, koncertów i debat, które spełniały rolę platformy dyskusyjnej na temat kultury wizualnej w naszym kraju oraz jej miejsca na międzynarodowej mapie kulturalnej. Stosowane przez nas "praktyki adaptacyjne" prowadziły nas przez  radykalne zmiany społeczno-polityczne w Polsce od Stanu Wojennego do turbo kapitalizmu mobilizując nas do definiowania języka analizy tych zmian. Będąc quasi instytucją czerpiemy doświadczenia z obserwacji dotychczasowej tradycji w tej dziedzinie, ale unikamy raz zdefiniowanego strukturalnie kształtu. Nasza koncepcja jest horyzontalna, hybrydowa (badawczo-wystawienniczo-warsztatowa), a strategie oparte są na tworzeniu relacji i stymulacji procesów komunikacyjnych, nie zaś na domkniętej zdefiniowanej reprezentacji.

Naszym zadaniem jest nie tylko przedstawiać najciekawsze zjawiska współczesnej kultury artystycznej, ale także konstruować zaplecze intelektualne i dokumentujący program badawczy. Jesteśmy więc interdyscyplinarną organizacją wystawienniczą, badawczą i edukacyjną. Wśród zasobów min. kolekcja, biblioteka/czytelnia, wydawnictwo oraz archiwum sztuki współczesnej WYSPA-base. Istotną częścią programu jest Wyspa AIR Port, program rezydencyjny, którego celem jest wprowadzanie międzynarodowego grona badaczy, teoretyków, krytyków i twórców kultury wizualnej w obszar trójmiejskiej i polskiej sceny artystycznej.

Powyższe cele z dużym sukcesem realizowaliśmy w założonym w 2004 roku Instytucie Sztuki Wyspa, ulokowanym na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej spełniającym stymulującą intelektualnie i artystycznie rolę dla terenów postoczniowych, wpisując się swoim programem w dyskusję na temat ich historycznej roli, łącząc je z dziejami niezależnych ruchów artystycznych Gdańska oraz współczesną, innowacyjną praktyką artystyczną.

W 2016 roku po 12 latach Fundacja Wyspa Progress została zmuszona do opuszczenia  budynku 145B będącego siedzibą  Instytutu Sztuki Wyspa. Fundacja aby kontynuować swoją działalność podjęła wysiłek zorganizowania nowego miejsca na Wyspie Sobieszewskiej. Nowe miejsce Art Lab Wyspa (2018) zorientowane jest na poszukiwanie związków z nowymi technologiami, biomediami, ekologią, performatyką, eksperymentalnymi formami obrazowania oraz nowymi teoriami kultury w szczególności posthumanizmem.

Contact

Staff

Grzegorz Klaman

Prezes Fundacji Wyspa Progress, dyrektor artystyczny Instytutu Sztuki Wyspa

Artysta, kurator, aktywista, kierownik Pracowni Intermedialnej.  W latach 1980-1985 studiował w PWSSP w Gdańsku  na Wydziale Rzeźby. Zajmuje się instalacją, działaniami w przestrzeni publicznej (obiekty i rzeźby wielkoskalowe, w relacji do architektury ), sztuką krytyczną oraz bioartem analizującą dyskursywne relacje ciała, władzy, wiedzy  i nauki.

lp.pw@namalk.zrogezrg

Katarzyna Lewandowska

Interdepartmental Institute of Art Science, Academy of Fine Arts, Gdańsk

Historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw istot nieludzkich i wykluczonych.W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej. Zainteresowana sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą – w szerokim tego słowa znaczeniu. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka cyklu wystaw: FEMININE, ANARCHIA, MŁODE.

Contact

Fundacja Wyspa Progress
adres do korespondencji:
PL.Obrońców Poczty Polskiej 8/12
80-839 Gdańsk

Sekretariat
sekretariat(at)wyspa.art.pl

lp.qi.apsyw@tairaterkes

© 2021 Wyspa Progress Foundation
FacebookInstagram